Výročná schvôdza Motocross clubu Skýcov:

V sobotu 23. marca 2019 sa v areáli Breziny na Skýcove uskutočnila výročná schôdza Motocross Clubu Skýcov. Schôdzu otvoril prezident klubu Marián Bernát, ktorý privítal všetkých prítomných členov klubu a pozvaných hostí, a to predsedu klubu AMK Velký Klíž - Rudolfa Mihele, predsedu AMK Tlmače - Štefana Lacka a členov DHZ Slažany. Preziden Marián Bernát potom zhodnotil celú sezónu za rok 2018 a odovzdal poďakovania všetkým sponzorom, jazdcom a členom klubu. Na výročnej schôdzi sa zišlo celkovo 34 ľudí, z toho 22 členov Motocross clubu Skýcov. Počas schôdze sa prezentovala finančná správa za rok 2018 pod vedením prezidenta klubu, túto správu vypracovala ekonómka a hospodárka klubu Eva Havranová ml.. Viceprezident Marián Miškov predniesol na schôdzi celkové dosiahnuté výsledky naších jazdcov a tímov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Na záver bola prednesená správa plánu činností na rok 2019, kde prezident klubu Marián Bernát oboznámil s kalendárom podujatí a seriálov na Motocrossovej trati v Skýcove, ale i celkovo na Slovensku.


Výročná schôdza Motocross clubu Skýcov:

Dňa 10.3.2018 sa v KD na Skýcove uskutočnila výročná schôdza Motocross clubu Skýcov na ktorej sa zišlo spolu 66 ľudí, z toho 37 členov Motocross clubu Skýcov. Prezident klubu Marián Bernát otvoril túto schôdzu privítaním nielen členov klubu, ale aj pozvaných hostí medzi ktorými nesmeli chýbať starosta obce Skýcov, Mgr. Tomáš Kolembus, predsedovia klubov AMK Veľký Klíž, Bc. Rudolf Miheleje, AMK Tlmače, Štefan Lacko, predseda združenia urbárnikov Skýcov, Viliam Matejov a mnoho ďalších pozvaných hostí. Potom prezident klubu zhodnotil sezónu 2017 po pracovnej, organizačnej a finančnej stránke. Viceprezident Marián Matejov zhodnotil sezónu podla umiestnenia jazdcov v motocrosse, countrycrosse, rallycrosse, budovec cupu a automobilových pretekov, ktorým za dosiahnuté výsledky prezident klubu odovzdal pamätné plakety, nové dresy, bundy a licencie na r. 2018. Aktívnym pomocníkom a sponzorom boli odovzdané ďakovné plakety za pomoc klubu v r. 2017. Po diskusii bol odhlasovaný výbor Motocross clubu Skýcov na rok 2018 v zložení : prezident klubu Marián Bernát, viceprezident Marián Miškov, ekonómka a hospodárka Eva Havranová a členovia výboru Dušan Gahér a Róbert Šútor. Na rok 2018 náš klub pre vás pripravil tieto podujatia: 26. - 27.5.2018 Európsky pohár CC + MMSR CC + Quady a 21.7.2018 Enduro cup stred. Samozrejme máme na pláne pripraviť aj nejaké voľné podujatie motocrosu, ale to bude predstavené až po zosúladení kalendáru. Po prerokovaní a schválení návrhov a voľnej diskusii sa poďakoval prezident klubu zvolenému výboru, všetkým za účasť a poprial veľa športových úspechov do sezóny 2018.

https://www.motocrossclubskycov.sk/fotogaleria/vyrocna-schodza/

Výročná schôdza Motocross clubu Skýcov:

Motocross club Skýcov ukončil sezónu 2016 na výročnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 18. marca 2017 v kultúrnom dome Skýcov. Prítomných bolo 80 ľudí z toho 42 členov klubu. Viceprezident klubu Marián Miškov privítal všetkých prítomných, medzi ktorými nechýbali starostovia obcí Skýcov, Mgr. Tomáš Kolembus a Žitavany, Juraj Obert, predsedovia klubov AMK Veľký Klíž, Bc. Rudolf Miheleje, AMK Tlmače, Štefan Lacko, predseda združenia urbárnikov Skýcov, Viliam Matejov a mnoho ďalších pozvaných hostí. Marián Miškov po privítaní odovzdal slovo prezidentovi motocross clubu Skýcov Mariánovi Bernátovi o zhodnotenie celej sezóny 2016. Zhodnotené boli celkové umiestnenia jazdcov v motocrosse, countrycrosse, rallycross, pit bike, autá a motokáry, ktorým za výsledky prezident klubu odovzdal pamätné plakety, nové dresy, bundy a licencie na r. 2017. Aktívnym pomocníkom a sponzorom boli odovzdané ďakovné plakety za pomoc klubu v r. 2016. Prednesená bola finančná správa, odpracované brigadnícke hodiny, plán činnosti na rok 2017 a prijaté nové návrhy. Prezident klubu vyslovil poďakovanie odchádzajúcej tajomníčke klubu Janke Škodovej za doterajšiu činnosť. Po diskusii a večeri si členovia klubu zvolil nový výbor v zložení: Prezident klubu Marián Bernát, viceprezident Marián Miškov, ekonómka a hospodárka Eva Havranová a členovia výboru Dušan Gahér a Róbert Šútor. Náš klub má plánované štyri podujatia: MM SR v Coutrycrosse 22.-23.4., Enduro cup 3.6., Quad 5.8. a Scrub motocross 10.9.2017. Po prerokovaní a schválení návrhov a voľnej diskusii sa poďakoval prezident klubu zvolenému výboru, všetkým za účasť a poprial veľa športových úspechov do sezóny 2017.

https://www.motocrossclubskycov.sk/fotogaleria/vyrocna-schodza/

 

Výročná schôdza MotoCross clubu Skýcov 2016:

V sobotu 12. marca 2016 sa v KD Skýcov uskutočnila výročná schôdza Motocross Clubu Skýcov. Schôdzu otvoril prezident klubu Marián Bernát, ktorý zhodnotil celý rok 2015 a odovzdal poďakovania (plaketu, pamätnú šálku, usb kľúč a pero s logom klubu) za 15 rokov aktívnej činnosti MotoCross Clubu Skýcov. Medzi prezentovanými boli prítomní starosta obce Skýcov Tomáš Kolembus, starosta obce Žitavany Juraj Obert, zástupca slovenskej motocyklovej federácie a športový komisár Rudolf Kovačik, predsedovia klubov AMK Veľký Klíž Rudolf Miheleje, AMK Tlmače Štefan Lacko, zástupcovia DHZ Žitavany, RZP Topoľčany a členovia spriatelených klubov. Viceprezident MotoCross Clubu Skýcov Marián Miškov zhodnotil celkové výsledky a umiestnenia klubových jazdcov za r. 2015 v disciplinach: motocross, countrycross, rallycross a poprial veľa úspechov do sezóny 2016. Hospodárka klubu Eva Havranová dodala finančnú správu jednotlivých podujatí ako i za celý rok 2015 a sumár dobrovoľne odpracovaných brigádnických hodín. Po krátkej diskusii a večeri si členovia klubu zvolili nový výbor MotoCross Clubu Skýcov v zložení: prezident Bernát Marián, viceprezident Miškov Marián, hospodárka Havranová Eva, tajomníčka Škodová Janka a člen výboru Gahér Dušan. Po voľbe členov bol každý oboznamení z plánom činnosti  a boli predstavené termíny podujatí na r. 2016: Countrycross 23.-24. apríl, Motocross-Pit Bike 27. august, Motocross 25. september. Po prijatí návrhov vo voľnej diskusii prezident MotoCross Clucu Skýcov poďakoval všetkým za účasť a teší na spoločné brigády pred blížiacim sa countrycrossom.

Výročná schôdza motocross clubu Skýcov 21.2.2015 :


Dňa 21.2.2015 sa v sále KD na Skýcove uskutočnila členská schôdza Motocross clubu Skýcov. Zúčastnilo sa jej 66 ľudí. Schôdzu otvoril prezident klubu Marián Bernát, ktorý privítal nie len starostu obce Skýcov Mgr. Tomáša Kolembusa, ale aj starostu obce Žitavany -  Juraja Oberta, predsedu AMK Velký Klíž - Rudolfa Miheleje, športového komentátora z AMK Veľký Klíž Milana Hudoka, ale aj pozvaných hostí: športového komisára - Kovačika Rudolfa, enviromentálneho komisára - Vlastimila Šmala, predsedu klubu AMK Tlmače - Kvetoslava Štefana, členov DHZ Žiavany, jazdcov a členov Motocross klubu Skýcov. Počas skôdze bola prezentovaná správa činnosti za rok 2014 pod vedením prezidenta klubu Mariána Bernáta, finančnú správu vypracovali Eva Havranová a Janka Škodová. Viceprezident Marián Miškov predniesol celkové hodnotenie našich jazdcov a vyslovil im poďakovanie za reprezentáciu klubu a obce či už v SR alebo v zahraničí. Počas schôdze prezident klubu Marián Bernát odovzdal nielen jazdcom, ale aj pozvaným hosťom a členom pamätný diplom za reprezentáciu klubu a za pomoc Motocross klubu Skýcov. Na záver oficiálnej časti bol prednesený prezidentom klubu plán činností na budúce obdobie v roku 2015.
 

VÝROČNÁ SCHODZA 14.3.2014

V piatok 14. marca 2014 sa v kultúrnom dome Skýcov konala výročná schôdza Motocross clubu Skýcov. Zúčastnilo ja jej 28 ľudí. Schôdzu otvoril prezident klubu Marián Bernát, ktorý privítal starostu obce Mgr. Tomáša Kolembusa, predsedu urbárnikov Viliama Matejovho, predsedu OŠK- AMK Veľký Klíž Milana Hudoka a členov motocross klubu Skýcov. Počas zasadnutia bola prednesená správa činnosti za celé obdobie pod vedením nového prezidenta klubu  Mariána Bernáta, finančnú správu vypracovali Jana Škodová a Eva Havranová a viceprezident klubu Marián Miškov doplnil umiestnenie našich jazdcov v celkových hodnoteniach a vyslovil poďakovanie za úspešnú reprezentáciu klubu a obce.

Do nového vedenia boli navrhnutí a schválení : Prezident klubu: Marián Bernát, Viceprezident: Marián Miškov, Tajomníčka: Jana Škodová, Hospodárka: Eva Havranová a člen klubu: Dušan Gahér.

Po hlasovaní boli predstavené podujatia, ktoré sa budú konať tento rok:

MM SR Country Cross 26.-27.apríl 2014

RP Motocross tour 21. September 2014

Celá schôdza ďalej pokračovala voľnou diskusiou, v ktorej mal možnosť vyjadriť každý svoj názor, príp. nový návrh. Plánom činnosti na tento rok ukončil schôdzu prezident klubu a poďakoval všetkým za účasť a dôveru v nasledujúcom období.

 

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode