S úctou spomíname.

Dňa 17.4.2022 nás opustil náš Motokrosový jazdec a kamarát Dalibor Macho vo veku 21 rokov. S úctou budeme vždy na teba spomínať a celej tvojej rodine prajeme úprimnú sústrasť.

 

Ťažké obdobie pre motošport na Slovensku.

Tlačia sa slzy do očí po tak ťažkom týždni, keď nás navždy opustili naši dlhoroční priatelia, motocyklový jazdec a nadšenec Jozef Bohuslav a 5.12.2021 aj náš skvelý kamarát a športový komentátor Kamil Somorovský. Dlhé roky patril neodmysliteľne ku motocyklovým pretekom na Skýcove. Na jeho pôsobenie na našej trati spomíname len v tom najlepšom a patrí mu obrovská vďaka!!!!!! Ja som ho nazval komplimentom „chodiaca encyklopédia motoristického športu na Slovensku“. Veľmi ho to potešilo a naozaj je to aj tak. Opustilo nás kus nezabudnuteľnej histórie.....

V tejto ťažkej dobe sa nemôžeme zúčastniť poslednej rozlúčky i keď by sa nám to patrilo, ale všetci budeme v spomienkach myslieť na nášho Kamilia. Budeš nám veľmi chýbať.

Celý Motocross club Skýcov vyjadruje rodine a priateľom hlbokú sústrasť.

 

Marián Bernát, prezident klubu

 

                                 

 

Posledné zbohom:

Dnes dopoludnia sme s nesmiernym zármutkom prijali správa o úmrtí násho najlepšieho kamaráta a zároveň skvelého moderátora motocyklových podujatí Kamila SOMOROVSKÉHO (*6.7.1955 – +5.12.2021), ktorý nás opustil po krátkej chorobe vo veku 66 rokov.

Tieto riadky sa nám naozaj píšu veľmi ťažko. V priebehu týždňa sme prišli o dvoch motocyklových nadšencov, ktorí žili pre náš šport telom i dušou. Takýto “srdciari” sú v každom športe vzácnosťou a preto je táto strata naozaj veľmi bolestná.

Kamil Somorovský – Kamilo patril dlhé roky k neodmysliteľnej súčasti našich motocyklových podujatí. Jeho zanietené moderovanie motokrosov, country crossov , endura a v poslednom období i cestných pretekov motocyklov utkvelo v pamäti každému zo zúčastnených. My všetci, funkcionári, organizátori, jazdci a i fanúšikovia sme si už nevedeli predstaviť, že by sme sa s ním na podujatí nestretli. Avšak Kamila Somorovského, dlhoročný moderátor podujatí SMF, kronikára slovenského motocyklového športu, autora viacerých publikácii o motokrose už bohužiaľ na podujatiach SMF nestretneme.

Nezabudnuteľné sú ako jeho niektoré výroky, tak hlavne jeho široké znalosti z diania v motocyklovom športe a taktiež jeho neskutočný archív, ktorý sme sa snažili neraz na jeho žiadosť dopĺňať o nový materiál. Nejeden krát sme i my zo sekretariátu SMF s Kamilom konzultovali údaje a články. Patril k našim stálym poskytovateľom informácii z diania v motocyklovom športe a to ako prostredníctvom jeho článkov, ale hlavne i cez naše mnohé telefonáty a diskusie k rôznym udalostiam, o ktorých nás mnoho krát informoval ešte skôr ako ktokoľvek iný.

Odchodom p. Somorovského strácame nie len veľkého športového nadšenca, ale i studnicu informácii z histórie motocyklového športu.

Česť jeho pamiatke!

 

R.I.P. Josef Bohuslav

 
Ako blesk z jasného neba sme s veľkým zármutkom obdržali správu o úmrtí nášho drahého priateľa, bývalého úspešného jazdca, funkcionára, trénera a motokrosu oddaného dlhoročného člena SMF Josefa BOHUSLAVA, ktorý nás náhle opustil 29.11.2021 vo veku 72 rokov.

Vymenovať všetko, čo Josef – Pepo, ako sme ho všetci poznali, v motokrose dosiahol, pre motokros a celkovo motocyklový šport vykonal, by vydalo na min. 3 – 4 články. Rozsiahlu retrospektívu jeho bohatého športového života, ktorú spracoval Kamil Somorovský pri príležitosti Josefovho jubilea nájdete na stránke www.smf.sk.

Josef Bohuslav bol nielen úspešným jazdcom, reprezentantom ČSSR, ale dlhé roky pôsobil v úlohe úspešného trénera ako u nás, tak i v Maďarsku. K motokrosu pritiahol a trénersky viedol mnohých jazdcov. V rámci SMF bol i dlhoročným aktívnym členom športovej komisie motokrosu SMF, organizátorom motokrosových podujatí a mladšie ročníky motokrosárov si ho pamätajú aj ako dlhoročného delegovaného činovníka SMF – riaditeľa a športového komisára motokrosov SMF, dlhoročného držiteľa medzinárodnej licencie FIM. Okrem motokrosu sme Pepa stretávali i takmer na všetkých podujatiach disciplíny enduro a rely a posledné roky i na podujatiach Trialu, kde vytváral zázemie už tretej generácii motocyklových Bohuslavovcov. Veľmi aktívne sa zaujímal o celé dianie v SMF a prakticky bolo len málo podujatí SMF, kde by sme sa ním nestretli.

Svoju lásku k motorkám preniesol i do rodiny, veď obaja synovia Radek i Jozef prepadli jeho vášni a taktiež už i tretia generácia vnukov figuruje vo výsledkových listinách motokrosu, contry crossu, trialu a vodných skútroch. A my, čo sme Pepa dobre poznali, vieme, ako sa rozžiaril, keď o svojich vnukoch rozprával.

Len ťažko sa nám hľadajú slová pri strate priateľa, ktorým pre nás všetkých Pepo-Josef Bohuslav bol.
Na záver nám dovolte citovať slová syna Radeka Bohuslava zverejnené na FB:

Keď mal 9 rokov triedny učiteľ sa ho opýtal: “Pepíku, až budeš veľký, čím chceš byť?” A on s plnou vážnosťou odpovedal: “Závodník !” Celý život robil len to, čo ho bavilo najviac: závodil podľa svojich pravidiel…

Informáciu o poslednej rozlúčke s našim Pepom zverejníme po upresnení od jeho najbližšej rodiny.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

        

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode